Főmenü 

Oldalunk QR kódja:

  


Ajánlott könyveink
Kiemelt ajánlataink:

Sikos László: XHTML
A HTML megújulása XML alapokon
Kiadási év: 2004
ISBN szám: ISBN 963 86392 7 X
Terjedelem: 200 oldal, B/5
Ár: 2 900.- Ft

Ismertető:

Az XHTML a jelenlegi és jövőbeli dokumentumtípusok olyan családja, mely a HTML 4-es verzióját reprodukálja, részhalmazokra bontja és kibővíti. Az XHTML dokumentumtípus-család XML alapú és ennek megfelelően XML alapú felhasználói rendszerekkel való munkához lett tervezve. A könyv bemutatja az XHTML dokumentumcsalád tagjait, az XHTML 1.0-t, az XHTML Basic-et és az 1.1-es verziót, sőt megismerhetjük napjaink legfejlettebb, de még kiforratlan webes leírónyelvét, az XHTML 2.0-t is. Haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik még nem foglalkoztak az XML-lel, de a HTML-t már jól ismerik. Megtudhatjuk, hogyan térhetünk át a HTML-ről az XHTML-re, valamint azt is, hogy erre miért van szükség. Részletes elemzés során megismerhetjük az egyes XHTML-verziók dokumentumtípus-leírásait. XML alapú nyelvről lévén szó a modularizáció sem hanyagolható el. A nyelv egyes változatait az elemek szintjéig tanulmányozzuk. Végignézzük az egyedkészletek nyújtotta lehetőségeket, nehogy az XHTML dokumentumokban felhasználható karakterek okozzanak problémát. Kielemezzük a driver- fájlokat, a fontosabb rendelkezéseket és a kompatibilitásról sem feledkezünk meg. Még egy XML-es sémanyelvbe, a RELAX NG-be is belekóstolunk. Az ismeretek gyakorlatba történő átültetését a példatár, fejlesztéseinket pedig a függelék segíti. A témában kutakodók munkáját a webes kisszótár könnyíti meg.


Tartalomjegyzék:

AJÁNLÁS 13
ELŐSZÓ 15
1. MI AZ AZ XHTML? 17
1.1. Mi az a HTML? 18
1.2. Mi az az XML? 19
1.3. Miért van szükség az XHTML-re? 19
2. A HTML és az XHTML eltérései 20
2.1. Áttérés HTML-ről XHTML-re 20
2.1.1. Jólformáltság 20
2.1.2. Kisbetűs megadás 20
2.1.3. A lezáró tag kötelező 21
2.1.4. Az attribútum-értékek megadása 21
2.1.5. Attribútum-minimalizáció 21
2.1.6. Üres elemek megadása 22
2.1.7. Whitespace attribútum-értékekben 22
2.1.8. Script és style elemek 22
2.1.9. Az id és a name attribútum 23
2.1.10. Attribútumok beépített értékhalmazzal 23
2.1.11. Egyed-hivatkozások hexa értékekkel 23
2.2. Kompatibilitás a HTML-lel 24
2.2.1. A műveletek feldolgozása 24
2.2.2. Üres elemek 24
2.2.3. Elemek minimalizálása 25
2.2.4. Beágyazott stíluslapok és scriptek 25
2.2.5. Sortörés attribútum-értékekben 25
2.2.6. Isindex 25
2.2.7. A lang és az xml:lang attribútumok 25
2.2.8. Részazonosítók 25
2.2.9. Karakterkódolás 26
2.2.10. Logikai értékek 26
2.2.11. A DOM és az XHTML 27
2.2.12. Az & használata 27
2.2.13. A CSS és az XHTML kapcsolata 27
3. AZ XHTML 1.0 29
3.1. Előírások 29
3.1.1. Szigorú megfelelőségi feltételek 29
3.1.2. XHTML használata más névhelyekkel 31
3.2. XHTML 1.0 dokumentumtípus-definíciók 32
3.2.1. Az XHTML 1.0 Strict DTD 32
3.2.1.1. Karakterkészlet-definiálások 32
3.2.1.2. Importált nevek 33
3.2.1.3. Általános attribútumok 34
3.2.1.4. Szöveges elemek 36
3.2.1.5. Blokkszintű elemek 38
3.2.1.6. Tartalmi modellek 40
3.2.1.7. Dokumentum-szerkezeti elemek 42
3.2.1.8. Dokumentum-fejrész 42
3.2.1.9. Dokumentum-törzs 45
3.2.1.10. Bekezdések 45
3.2.1.11. Címsorok 45
3.2.1.12. Felsorolások 45
3.2.1.13. Cím 46
3.2.1.14. Vízszintes határoló 46
3.2.1.15. Előformázott szöveg 46
3.2.1.16. Hosszú idézet 46
3.2.1.17. Beillesztett és törölt szöveg 47
3.2.1.18. A horgony elem 47
3.2.1.19. Inline elemek 48
3.2.1.20. Objektumok 49
3.2.1.21. Képek 50
3.2.1.22. Kliens-oldali térképek 51
3.2.1.23. Űrlapok 52
3.2.1.24. Táblázatok 56
3.2.2. Az XHTML 1.0 60
3.2.2.1. Karakterkészletek 60
3.2.2.2. Importált nevek 61
3.2.2.3. Általános attribútumok 62
3.2.2.4. Szövegelemek 65
3.2.2.5. Blokkszintű elemek 68
3.2.2.6. Tartalmi modellek 69
3.2.2.7. Dokumentumszerkezet 69
3.2.2.8. A dokumentum-fejrész 70
3.2.2.9. Keretek 72
3.2.2.10. Dokumentumtörzs 73
3.2.2.11. Bekezdések 73
3.2.2.12. Címsorok 73
3.2.2.13. Felsorolások 74
3.2.2.14. Cím 76
3.2.2.15. Vízszintes tagoló 76
3.2.2.16. Előformázott szöveg 76
3.2.2.17. Hosszú idézet 76
3.2.2.18. Szöveg-igazítás 77
3.2.2.19. Beillesztett és törölt szöveg 77
3.2.2.20. A horgony elem 77
3.2.2.21. Inline elemek 78
3.2.2.22. Objektumok 80
3.2.2.23. Java alkalmazások 81
3.2.2.24. Képek 82
3.2.2.25. Kliens-oldali térképek 82
3.2.2.26. Űrlapok 83
3.2.2.27. Táblázatok 87
3.2.3. Az XHTML 1.0 Frameset DTD 92
3.2.3.1. Karakterkészlet-definiálások 92
3.2.3.2. Importált nevek 93
3.2.3.3. Általános attribútumok 95
3.2.3.4. Szöveges elemek 97
3.2.3.5. Blokkszintű elemek 100
3.2.3.6. Tartalmi modellek 101
3.2.3.7. Dokumentum-szerkezet 101
3.2.3.8. Dokumentum-fejrész 102
3.2.3.9. Keretek 104
3.2.3.10. Dokumentumtörzs 106
3.2.3.11. Bekezdések 107
3.2.3.12. Címsorok 107
3.2.3.13. Felsorolások 107
3.2.3.14. Cím 109
3.2.3.15. Vízszintes határoló 109
3.2.3.16. Előformázott szöveg 109
3.2.3.17. Hosszú idézet 110
3.2.3.18. Szöveg-igazítás 110
3.2.3.19. Beillesztett és törölt szöveg 110
3.2.3.20. A horgony elem 111
3.2.3.21. Inline elemek 111
3.2.3.22. Objektumok 113
3.2.3.23. Java alkalmazások 114
3.2.3.24. Képek 115
3.2.3.25. Kliens-oldali térképek 116
3.2.3.26. Űrlapok 117
3.2.3.27. Táblázatok 121
3.3. Egyedkészletek 126
3.3.1. Latin-1 karakterkészlet 126
3.3.2. Különleges karakterek 129
3.3.2.1. Vezérlőkarakterek és alapvető latin karakterek 129
3.3.2.2. Latin kiegészítő karakterek („A” kiegészítés) 129
3.3.2.3. Tagolás-módosító karakterek 129
3.3.2.4. Általános írásjelek 130
3.3.2.5. Pénznem szimbólum 130
3.3.3. Szimbólumok 130
3.3.3.1. Latin kiegészítő karakterek („B” kiegészítés) 131
3.3.3.2. Görög karakterek 131
3.3.3.3. Általános írásjelek 132
3.3.3.4. Írásjel-szimbólumok 133
3.3.3.5. Nyilak 133
3.3.3.6. Matematikai operátorok 133
3.3.3.7. Vegyes szakmai jelek 135
3.3.3.8. Geometriai alakzatok 135
3.3.3.9. Vegyes szimbólumok 135
3.4. Elem-megkötések 135
4. XHTML Basic 136
4.1. Az XHTML Basic alapjai 136
4.2. Előírások 137
4.3. XHTML Basic dokumentum tervezése 137
4.3.1. Stíluslapok 138
4.3.2. Scriptek és események 138
4.3.3. Megjelenés 138
4.3.4. Űrlapok 138
4.3.5. Táblázatok 139
4.3.6. Keretek 139
4.4. Megfelelőség 139
4.5. Az XHTML Basic dokumentumtípus 139
4.6. Az XHTML Basic használata 140
4.7. Az XHTML Basic dokumentumtípus-definíciója 141
4.7.1. Az SGML nyílt katalógus-formájú definíció 141
4.7.2. Az XHTML Basic driver 141
4.7.2.1. A cím-funkciós deklarálások 142
4.7.2.2. A kép modul 143
4.7.2.3. A táblázat modul 143
4.7.2.4. Űrlap modul 143
4.7.2.5. A hivatkozás-elem modulja 143
4.7.2.6. A dokumentum metainformációs modulja 144
4.7.2.7. Base-elemek modulja 144
4.7.2.8. Param elemek modulja 144
4.7.2.9. Beágyazott objektum-modul 144
4.7.3. XHTML Basic rendelkezések 144
5. XHTML 1.1 147
5.1. Az XHTML 1.1 dokumentumtípus-definíciók 147
5.1.1. Az SGML nyílt katalógus-formájú definíció 147
5.1.2. Az XHTML 1.1 driver 147
5.1.2.1. Szerkezet előtti újradeklarációs helyfenntartó 148
5.1.2.2. A dokumentum modell-modul példányosítása a szerkezetben 149
5.1.2.3. A moduláris szerkezeti modul 149
5.1.2.4. Szerkezet utáni újradeklarációs helyfenntartó 149
5.1.2.5. A szöveges modul 149
5.1.2.6. A hiperhivatkozás modul 149
5.1.2.7. A felsorolás modul 150
5.1.2.8. A szerkesztés modul 150
5.1.2.9. A szövegirány-felülbíráló modul 150
5.1.2.10. A Ruby modul 150
5.1.2.11. A prezentációs modul 150
5.1.2.12. Hivatkozás-elem modul 151
5.1.2.13. Dokumentum-metainformációs modul 151
5.1.2.14. Base elemek modulja 151
5.1.2.15. A script modul 151
5.1.2.16. A stíluslap modul 151
5.1.2.17. A kép modul 152
5.1.2.18. A kliens-oldali térkép modulja 152
5.1.2.19. A szerver-oldali térkép modulja 152
5.1.2.20. Param elemek modulja 152
5.1.2.21. Beágyazott objektum-modul 152
5.1.2.22. Táblázat modul 153
5.1.2.23. Űrlap modul 153
5.1.2.24. Örökölt jelölés 153
5.1.2.25. Dokumentum-szerkezeti modul 153
5.1.3. XHTML 1.1 rendelkezések 153
5.1.3.1. Az XHTML 1.1 dokumentum-modell 154
5.1.3.2. A modell kiterjesztése 154
5.1.3.3. Opcionális elemek a fej részben 154
5.1.3.4. Vegyes elemek 155
5.1.3.5. Inline elemek 155
5.1.3.6. Blokkos elemek 156
5.1.3.7. Az összes tartalmi elem 157
6. XHTML 2.0 158
6.1. Az XHTML 2.0 dokumentumtípus 158
6.1.1. Visszafele kompatibilitás 160
6.1.2. Az XHTML 2.0 és a megjelenítés 160
6.1.3. Tervezési célok 160
6.2. Megfelelőségi feltételek 161
6.3. Az XHTML 2.0 modulok 162
6.3.1. A szerkezeti modul 162
6.3.2. Blokk-szöveg modul 162
6.3.3. Inline szöveg modul 163
6.3.4. Hiperszöveg modul 164
6.3.5. Felsorolás modul 164
6.3.6. Hivatkozás modul 165
6.3.7. Metainformációs modul 165
6.3.8. Objektum modul 165
6.3.9. Ruby modul 166
6.3.10. Script modul 166
6.3.11. Stílus-attribútum modul 166
6.3.12. Stíluslap modul 166
6.3.13. Táblázat modul 167
6.3.14. XForms modul 168
6.3.15. XML események modulja 168
6.4. Relax NG XHTML 2.0 Driver 168
6.5. XHTML modul-implementációk 169
6.5.1. Attribútum-gyűjtemények 169
6.5.2. Szerkezet 171
6.5.3. Blokk-szöveg 172
6.5.4. Soron belüli szöveg 173
6.5.5. Hiperszöveg 175
6.5.6. Felsorolás 175
6.5.7. Hivatkozás 176
6.5.8. Metainformáció 176
6.5.9. Objektum 176
6.5.10. Scriptek 177
6.5.11. Stílus-attribútum 177
6.5.12. Stíluslap 177
6.5.13. Táblázatok 178
6.6. AZ XHTML RELAX NG támogató moduljai 179
6.6.1. Adattípusok 179
6.6.2. Események 181
6.6.3. Paraméterek 181
6.6.4. Felirat 182
6.7. A RELAX NG külső moduljai 182
6.7.1. Ruby 182
6.7.2. Ruby Driver a teljes Ruby-jelöléshez 183
6.7.3. XML események 183
7. PÉLDATÁR 185
7.1. HTML dokumentum XHTML-lé frissítése 186
7.2. Névhelyenként egy séma-dokumentum 190
7.3. Addícionális attribútumok definiálása DTD-ben 190
7.4. XML séma meghatározása 191
FÜGGELÉK 192
A. XHTML attribútum-típusok 192
B. Az XHMTL 2.0 modulok és elemeik 196
C. XHMTL esemény-modulok 197
TÁRGYMUTATÓ 198
WEBES KISSZÓTÁR 200