Főmenü 

Oldalunk QR kódja:

 

 


Ajánlott könyveink
Kiemelt ajánlataink:


Bártfai Barnabás: Works 2000

Kiadási év: 2000
ISBN szám: ISBN 963 00 4173 1
Terjedelem: 240 oldal, B/5
Ár: 1 430.- Ft

Ismertető:

A programok által nyújtott magasabb szintű funkciók nagy részét az átlagos felhasználó nem használja ki. A Works egy olyan kedvező árú, az Office-hoz hasonló programcsomag, mellyel megvalósíthatók azok a feladatok, melyre egy átlagos felhasználónak szüksége van. Sok esetben már az új számítógépeket is úgy kapjuk meg, hogy a Windows-t és a Works-t telepítették is gépünkre, így a szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, adatbázis-kezelésre, internetezésre, naptárkezelésre, elektronikus levelezésre, már nem szükséges más programot beszerezni. A program ára azonban nem tartalmazza a dokumentációt, így akinek nincs kellő gyakorlata e téren, szüksége van e könyvre. Könyvünk mindazok számára ajánlott, akik meg szeretnék ismerni a Works programcsomag használatát, kezelésének fortélyait. Ez a könyv a kezdő felhasználók számára is könnyedén érthető, hiszen mottónk az,hogy a felhasználónak ne azt mutassuk meg, hogy egy adott programfunkció mire szolgál, hanem azt, hogy egy elvégezni kívánt tevékenységet, milyen programfunkció segítségével tud megvalósítani. További előnye még e könyvnek, hogy olyan témákat is tárgyal, amely a programkezeléshez szorosan nem tartozik, de az esztétikus dokumentumkészítéshez és a kényelmes munkához viszont szükséges. 
Főbb témakörök: 
Alapok, Telepítés, Feladatindító, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Naptár, Internet Explorer, MSN, Elektronikus levelezés, Függelék, Stb. 


Tartalomjegyzék:

BEVEZETÕ  11
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  13
1.1. Alapvetõ tudnivalók  15
1.2. A Works telepítése  18
1.3. A Works elsõ indítása  20
1.4. Regisztrálás  21
1.5. A Works programok indítása  22
1.6. A Works programok bezárása  22
1.7. A Works feladatindító  23
1.8. A Súgó  25
2. SZÖVEGSZERKESZTÉS  27
2.1. Általános tudnivalók  29
2.2. A képernyõ részei  29
2.3. Alapvetõ kezelési feladatok  30
2.4. Billentyûzetkezelési szabályok  30
2.4.1. Alapvetõ tudnivalók  30
2.4.2. Kurzormozgatási funkciók  32
2.4.3. Javítási funkciók  33
2.5. Bekezdések kezelése  34
2.5.1. Bekezdések megtörése  35
2.5.2. Bekezdések összevonása  35
2.5.3. Üres sorok létrehozása, törlése  35
2.5.4. Oldaltörés beszúrása és törlése  36
2.6. Tevékenység visszavonása, utolsó mûvelet ismétlése  36
2.7. Állománymûveletek  36
2.8. Nyomtatás  39
2.8.1. Nyomtatási kép megtekintése  41
2.9. Megjelenítési lehetõségek  41
2.9.1. Nagyítás  41
2.9.2. Segédjelek kijelzése  41
2.9.3. Több dokumentum egyidejû kezelése  41
2.10. Blokkmûveletek  42
2.10.1. Szövegrész kijelölése  42
2.10.2. Kijelölt szövegrész vágólapra helyezése  43
2.10.3. Kijelölt szövegrész vágólapra másolása  43
2.10.4. Vágólap tartalmának beillesztése kurzorpozícióra  43
2.10.5. Szövegrész mozgatása  43
2.10.6. Szövegrész másolása  44
2.11. Tabulátorok használata  44
2.11.1. Tabulátorpozíciók  45
2.11.2. Tabulátorok igazítása  45
2.11.3. Tabulátorok kitöltése  45
2.11.4. Tabulátorjellemzõk beállítása  46
2.11.5. Lehetõségek a tabulátorokkal  46
2.12. Betûk jellemzõi  48
2.12.1. Betûtípusok módosítása  49
2.12.2. A betû mérete  49
2.12.3. A betû helyzete és vonalvastagsága  50
2.12.4. Indexek  50
2.12.5. Aláhúzások  50
2.12.6. Betûszín  51
2.12.7. Egyéb kiemelések  51
2.12.8. Betûjellemzõk megváltoztatása panelen  52
2.13. Bekezdések jellemzõinek megváltoztatása  53
2.13.1. Bekezdések igazítása  53
2.13.2. Behúzások és kezdõsor-jellemzõk módosítása  53
2.13.3. Bekezdések közti térközök beállítsa  54
2.13.4. Sortávolságok megváltoztatása  55
2.13.5. Szegélyek és árnyékok  55
2.13.6. Bekezdések számozása és pöttyözése  57
2.13.7. Bekezdésjellemzõk alkalmazásának problémái  59
2.14. Oldaljellemzõk megváltoztatása  59
2.14.1. Fejléc, lábléc szerkesztése, oldalszámozás  61
2.15. Keresési és helyettesítési funkciók  62
2.15.1. Keresés  63
2.15.2. Csere  64
2.16. Nyelvi funkciók  65
2.16.1. Elválasztások kezelése  65
2.16.2. Helyesírás ellenõrzés  65
2.16.3. Helyesírási hiba kijelzés  67
2.16.4. Szinonima szótár  67
2.17. Töréspontok beszúrása  67
2.18. Hasábok  68
2.19. Lábjegyzetek készítése és formázása  69
2.20. Körlevél készítése  69
2.21. Táblázatok készítése  73
2.22. Képek, kezelése  76
2.23. Szövegdobozok  78
2.23.1. Rajzalakzatok beszúrása  79
2.23.2. WordArt  80
2.24. Egyéb objektumok beszúrása  81
2.25. Objektumok sorrendje  83
2.26. Gyorsbillentyûk használata  83
2.27. Helyi menük  83
2.28. Sablonok használata  84
2.29. Eszköztárak  84
2.30. Beállítások  84
2.31. Néhány végsõ megjegyzés  85
3. TÁBLÁZATKEZELÉS  87
3.1. A táblázatkezelésrõl általában  89
3.1.1. A táblázatok  89
3.1.2. Milyen feladatot célszerû táblázatkezelõvel megoldani?  89
3.1.3. A táblázatok részei  90
3.2. A program felépítése  92
3.3. A Works táblázatainak felépítése  92
3.4. Megjelenítési lehetõségek  93
3.4.1. Nagyítás  93
3.4.2. Felosztás  94
3.4.3. Képletek megjelenítése  95
3.5. Kurzormozgatás  95
3.6. Utolsó mûvelet visszavonása  96
3.7. Adatbevitel cellába  96
3.8. Cella tartalmának módosítása  96
3.9. Cellatartalom törlése  97
3.10. Cellák kijelölése  97
3.11. Cellatartalom áthelyezése  97
3.12. Cellatartalom másolása  98
3.13. Cellák automatikus kitöltése  98
3.14. Számolás a cellában  99
3.15. Számítási pontosság, kerekítés  100
3.16. Hivatkozás más cellára  100
3.16.1. Cellahivatkozás rögzítése  101
3.17. Egyszerû mûveletek  101
3.18. Függvények  103
3.18.1. Területek megadásának módjai  103
3.18.2. Függvények bevitelének módszerei  104
3.18.3. Gyakrabban alkalmazott függvények  105
3.18.4. Példák a függvények értelmezésére  106
3.18.5. Függvények, képletek értékké alakítása  108
3.19. Mezõelnevezések  108
3.20. Cella tartalmának igazítása és formázása  108
3.21. Mezõk szélességének és magasságának állítása  110
3.22. Cellák típusainak meghatározása  111
3.22.1. A típus kiválasztása  113
3.23. Sorok és oszlopok beszúrása  114
3.24. Sorok és oszlopok törlése  114
3.25. Táblázat nyomtatása és oldalbeállítása  114
3.26. Élõfej és élõláb  117
3.27. Fájlmûveletek  117
3.27.1. Táblázat mentése  117
3.27.2. Módosított táblázat mentése  117
3.27.3. Meglévõ táblázat betöltése  118
3.27.4. Új táblázat szerkesztésének kezdése  118
3.28. Fejléc rögzítése  118
3.29. Adatok sorba rendezése  119
3.30. Helyesírás ellenõrzés  120
3.31. Keresés a táblázatban  122
3.32. Csere  122
3.33. Táblázatrészek keretezése, vonalazása, háttere  123
3.34. Táblázatok védelme, zárolása  125
3.35. Grafikonok, diagramok  126
3.35.1. Diagramtípusok  126
3.35.2. Grafikonok, diagramok készítése  128
3.35.3. Diagram módosítása  131
3.36. Egyedi nyomógombrendszer kialakítása  135
3.37. Beállítások  136
4. ADATBÁZIS-KEZELÉS  139
4.1. Alapfogalmak  141
4.1.1. Az adatbázisok  141
4.1.2. Adatbázis szerkezetek  142
4.1.3. Az adatbázisok részei  143
4.1.4. Hogyan épüljön fel egy adatbázis?  143
4.2. Indítás, adatbázis létrehozása  143
4.2.1. Adatbázis megnyitása  145
4.3. Ablakok és nézetek  146
4.4. Nyomtatás  148
4.5. Fájlmûveletek  148
4.6. Adatformátumok  149
4.7. Táblák (listák) szerkesztése  150
4.7.1. Létrehozás  150
4.7.2. Adatmûveletek  150
4.7.3. Formázás, megjelenítés  151
4.7.4. Adatszerkezet módosítása  153
4.8. Ûrlapok  155
4.8.1. Ûrlap nézetek  155
4.8.2. Adatbevitel ûrlap segítségével  155
4.8.3. Ûrlapok készítése, módosítása  156
4.9. Rekordok megjelenítése  161
4.10. Szûrés  162
4.11. Keresés  164
4.12. Csere  164
4.13. Rendezés  165
4.14. Védelem  166
4.15. Jelentések  166
4.15.1. Jelentés készítése  166
4.15.2. Váltás jelentések és egyéb nézetek közt  170
4.15.3. Jelentés módosítása  171
4.15.4. Jelentés megtekintése  171
4.15.5. Jelentés nyomtatása  171
4.16. Egyéb lehetõségek  171
4.16.1. Visszavonás  171
4.16.2. Helyesírás ellenõrzés  172
4.16.3. Adatok átvitele más alkalmazásba  172
4.16.4. Beállítások  173
4.16.5. Eszköztár testreszabása  173
4.16.6. Segítségkérés  174
5. NAPTÁR   175
5.1. Általános tudnivalók  177
5.2. Nézetek  177
5.3. A kívánt nap kiválasztása  179
5.4. Találkozók  179
5.4.1. Új találkozó bejegyzése  179
5.4.2. Ismétlõdõ találkozók  181
5.4.3. Találkozók adatainak módosítása  183
5.4.4. Találkozó másolása  184
5.5. Események  184
5.5.1. Események bejegyzése  184
5.6. Események és találkozók törlése  185
5.7. Egyéb lehetõségek  185
5.7.1. Kategorizálás  185
5.7.2. Születésnapok  187
5.7.3. Ünnepnapok  187
5.7.4. Keresés  187
6. CÍMJEGYZÉK  189
6.1. Általános tudnivalók  191
6.2. Meglévõ adatok megtekintése  191
6.3. Új névjegy felvitele  191
6.4. Adatok módosítása  194
6.5. Névjegy törlése  194
6.6. Híváskezdeményezés  195
6.7. Üzenetküldés  195
6.8. Rendezés  195
6.9. Keresés  195
6.10. Nyomtatás  196
6.11. Mappák  197
6.12. Csoportok  198
6.13. Importálás és Exportálás  199
7. MSN ÉS INTERNET EXPLORER   201
7.1. Általános tudnivalók  203
7.1.1. Szolgáltatások  203
7.1.2. Internet címek és helyek  204
7.1.3. HTML oldalak, tartalomszolgáltatók és site-ok  206
7.1.4. Hogyan érhetünk el egy oldalt?  207
7.1.5. Linkek  207
7.1.6. Az Internet használatának feltétele  208
7.2. Az Internet Explorer használata  209
7.2.1. Általános szolgáltatások  209
7.2.2. Adatbevitel web lapokra  210
7.2.3. Induló oldal megadása  210
7.3. Kedvenc oldalak  210
7.4. Keresés oldalon belül  210
7.5. Oldalak tárolása  210
7.6. Mentés web lapról  211
7.7. Letöltések  211
7.8. Nyomtatás  211
7.9. Korábban látogatott oldalak  211
7.10. Levelezés  212
7.11. Keresés az Interneten  212
7.11.1. Téma szerinti keresés  213
7.11.2. Tartalom szerinti keresés  213
7.11.3. Oldalon belüli keresés  215
7.11.4. Nevek keresése  215
7.12. Barangolás  215
7.13. MSN  216
8. OUTLOOK EXPRESS  219
8.1. Alapvetõ tudnivalók  221
8.1.1. E-mail címek  221
8.1.2. Levelezés az Outlook Express-szel  221
8.2. Üzenetek csoportosítása  222
8.3. Megjelenítési lehetõségek  222
8.4. Szinkronizáció  223
8.5. Beérkezett üzenetek olvasása  223
8.6. Levél nyomtatása  224
8.7. Beérkezõ levelek tárolása, törlése  224
8.8. Új üzenet küldése  224
8.8.1. Válaszadás és továbbítás  226
8.8.2. Állomány csatolása levélhez  226
8.8.3. Prioritás  226
8.9. Automatikus aláírás  226
8.10. Beállítások  227
9. FÜGGELÉK  229
9.1. Hasznos tanácsok, ötletek  231
9.2. Gyorsbillentyûk használata  233
9.3. Kódtáblázatok  233
TÁRGYMUTATÓ  235