Főmenü 

Oldalunk QR kódja:

 

 


Ajánlott könyveink
Kiemelt ajánlataink:


Molnár Csaba - Sági Gábor: Programozás Turbo Pascal nyelven

Kiadási év: 2001
ISBN szám: ISBN 963 03 7152 9
Terjedelem: 232 oldal, B/5
Ár: 1 290.- Ft

Ismertető:

A könyv a programozás elméletének ismertetését követően az igen sokhelyütt használt Turbo Pascal programozási nyelv elsajátításához nyújt hasznos segítséget rengeteg példával, feladattal és mintaprogrammal illusztrálva. 
A könyv kíválóan alkalmas tankönyvként is.


Tartalomjegyzék:

Elõszó 5
1. A programozás elmélete 11
1.1. Bevezetés 11
1.2. A program készítésének menete 12
1.2.1. A program elkészítésének lépései 12
1.2.2. Az algoritmus és szerkezete 12
1.2.2.1. Szekvencia 13
1.2.2.2. Iteráció 13
1.2.2.3. Szelekció 14
1.2.3. Az algoritmussal szemben támasztott követelmények 14
1.2.4. Folyamatábrák 15
1.2.5. A strukturált problémamegoldás 16
1.2.6. A program készítésének folyamata 17
1.3. Programozási alapfogalmak 18
1.3.1. A programírás konvenciói 19
1.3.2. Az azonosítók 19
1.3.3. A konstans 19
1.3.4. A változók 19
1.3.5. kifejezések 20
1.3.6. A mûveletek végrehajtásának sorrendje (prioritása) 20
1.3.7. Boole-féle algebra 21
1.3.8. Az értékadó utasítás 22
1.3.9. Input és output 23
1.3.9.1. Az input 23
1.3.9.2. Az output 23
1.3.10. A soros programozás 23
1.3.11. A programok szerkezete 24
1.4. Alternatívák és ciklusok kezelése  a programban 26
1.4.1. Egyágú döntések 26
1.4.2. Kétágú döntés 28
1.4.3. Több lehetséges érték közötti választás 29
1.4.4. Feltétel nélküli vezérlés átadás 30
1.4.5. A ciklikus tevékenység (iteráció) kezelése a programban 31
1.4.5.1. 4.5.1 Elõltesztelõ ciklus 31
1.4.5.2. Hátultesztelõ ciklus 33
1.4.5.3. Növekményes ciklus 35
1.5. Tömbök 36
1.5.1. A tömbök használata 36
1.5.2. Tömb elemeire való hivatkozás 37
1.5.3. Tömb feltöltése 37
1.5.4. Tömb elemeinek kiíratása 37
1.6. Alprogramok 37
1.6.1. Függvények 38
1.6.2. Eljárás 38
1.6.3. A fõprogram és az alprogram kapcsolata 39
1.6.4. Az azonosítók hatásköre 39
2. A programozás alapjai  Turbo Pascalban 40
2.1. Az elsõ program, avagy ismerkedés a nyelvvel 40
2.1.1. A Turbo Pascal programozási nyelvrõl 40
2.1.1.1. Program és nyelv 40
2.1.1.2. A Turbo Pascal programok felépítése 41
2.1.1.3. A nyelv elemei 41
2.1.1.4. Programkönyvtárak (unitok) szerepe 42
2.1.1.5. Azonosítók 43
2.1.1.6. Forrás és lefordított programok 43
2.1.1.7. Fordító direktívák 44
2.1.2. Az elsõ program elkészítése 44
2.1.2.1. A Turbo Pascal indítása 44
2.1.2.2. A program begépelése 44
2.1.2.3. Megjegyzések elhelyezése a programban 45
2.1.2.4. A program elmentése 46
2.1.2.5. A program fordítása és futtatása 47
2.1.2.6. Kilépés a Turbo Pascalból 47
2.1.2.7. Program megnyitása lemezrõl 47
2.1.2.8. Egy kis módosítás... 48
2.1.2.9. Mentés másként 48
2.1.2.10. Fordítási hibák kezelése 48
2.1.2.11. Új program készítése 48
2.2. A képernyõ kezelése: kiíratások 49
2.2.1. A képernyõ felépítése 49
2.2.2. A CRT unit használata 50
2.2.3. A képernyõ letörlése 50
2.2.4. A kurzor helyének megadása 50
2.2.5. Több szöveg kiíratása 52
2.2.6. Számok kiíratása, egyszerû számolások 54
2.2.7. Színek használata 56
2.2.7.1. Színes szövegek 56
2.2.7.2. A teljes képernyõ színének megváltoztatása 58
2.3. Változók 59
2.3.1. Adatok, adattípusok 59
2.3.1.1. Egész típusok 59
2.3.1.2. Valós típusok 60
2.3.1.3. Szöveges típusok 62
2.3.1.4. Logikai típus 62
2.3.1.5. Sorszámozott típusok 62
2.3.1.6. Típusok kompatibilitása 63
2.3.2. Mûveletek, relációk 63
2.3.2.1. Numerikus típusokon értelmezett mûveletek 63
2.3.2.2. Szöveges típusokon értelmezett mûveletek 63
2.3.2.3. Logikai mûveletek 64
2.3.2.4. Relációk 64
2.3.2.5. Függvények 65
2.3.2.6. Kifejezések 65
2.3.2.7. Precedencia-szabály 66
2.3.3. Változók deklarálása 66
2.3.4. Értékadás 66
2.3.5. A változók egyszerûbb alkalmazásai 67
2.3.5.1. Értékadás és a változó értékének kiíratása 67
2.3.5.2. A változók értékének megváltoztatása 68
2.3.5.3. Kifejezések kiszámítása 69
2.3.5.4. Feladatok változókra 69
2.3.6. Értékadás a program futása közben (adatbekérés) 71
2.3.6.1. Az adatbekérés egy speciális alkalmazása: várakozás 75
2.3.7. Állandók (konstansok) használata 76
2.3.7.1. Beépített konstansok 78
2.4. Számlálós ciklusok 78
2.4.1. A ciklus 78
2.4.2. A számlálós ciklus 78
2.4.3. Egyszerû ciklusok 80
2.4.4. A ciklusváltozó felhasználása a ciklusmagban 81
2.4.5. Lépésköz kezelése 87
2.4.6. Egymásba ágyazott ciklusok 89
2.5. Elágazások 93
2.5.1. Elágazás kétfelé 94
2.5.2. Elágazás többfelé 97
2.5.3. Elágazás többfelé esetszétválasztással 98
2.6. Feltételes ugrások 100
2.7. Tesztelõs ciklusok 104
2.7.1. Elöltesztelõs ciklusok 105
2.7.2. Hátultesztelõs ciklusok 105
2.7.3. Példa a tesztelõs ciklusokra 105
2.7.4. Feladatok tesztelõs ciklusokra 107
2.7.5. Végtelen ciklusok 112
2.8. Alprogramok 113
2.8.1. Eljárások 114
2.8.2. Paraméterátadás 115
2.8.3. Függvények 118
2.8.4. Lokális és globális változók 119
2.9. Összetett adattípusok 121
2.9.1. Vektorok 121
2.9.2. Tömbök 123
2.9.2.1. Kétdimenziós tömbök 123
2.9.2.2. Három- és többdimenziós tömbök 124
2.9.3. Saját típusok létrehozása 124
2.9.3.1. Típusdeklaráció 124
2.9.3.2. Tömbök típusmegadása 125
2.9.4. Rekordok 125
2.9.4.1. A rekordkezelés megkönnyítése: a With utasítás 128
2.9.5. Fájl-ok 129
2.9.6. Objektumok 130
2.9.7. Halmazok 130
2.9.8. Egyéb sorszámozott típusok 132
2.9.8.1. Résztartomány típus 132
2.9.8.2. Felsorolás típus 132
2.9.9. Tipizált konstansok 133
2.10. Összefoglalás 134
3. Algoritmusok készítése 136
3.1. A programkészítés folyamata 136
3.2. A program tervezése 137
3.3. Algoritmus-leíró eszközök 137
3.3.1. Folyamatábra 137
3.3.2. Mondatszerû leírás 140
3.3.3. Struktogram 142
4. Függvények 144
4.1. Matematikai függvények 144
4.1.1. Alapvetõ matematikai függvények 144
4.1.2. Kerekítés 146
4.1.3. Véletlenszám generálása 147
4.1.4. Trigonometriai függvények 149
4.1.5. Hatvány, logaritmus 150
4.2. Szövegek kezelése 151
4.2.1. A szöveg hossza 151
4.2.2. Szöveg kezelése karakterenként 152
4.2.3. Keresés a szövegben 154
4.2.4. A szöveg alakítása 154
4.3. Sorszámozott típusok függvényei és eljárásai 157
4.4. Típuskonverziós függvények 158
5. Fájlok kezelése 161
5.1. Deklaráció és hozzárendelés 162
5.2. Fájl megnyitása 162
5.3. Fájl bezárása 163
5.4. A rekordmutató pozícionálása 163
5.5. Adat beolvasása fájlból 164
5.6. Adat írása fájlba 164
5.7. A fájl törlése 165
5.8. Nem tipizált fájlok 165
5.9. Szövegfájlok kezelése 166
5.9.1. Hozzárendelés, megnyitás és bezárás 166
5.9.2. Beolvasás és írás 166
5.10. Fájl átnevezése 167
5.11. Könyvtárak kezelése 168
5.12. A fájlkezelés hibáinak elhárítása 168
6. Grafika a Turbo Pascal-ban 170
6.1. A grafikus képernyõ felépítése 170
6.2. Inicializálás 171
6.3. Színek használata 173
6.4. A grafikus képernyõ törlése 173
6.5. CP – a grafikus kurzor 174
6.6. Pontok 174
6.7. Vonalak 174
6.8. Alakzatok 176
6.9. Kitöltött alakzatok 178
6.10. Szövegek 180
7. Saját unitok készítése 183
8. Dinamikus adatszerkezetek 186
8.1. Dinamikus adatok deklarálása 186
8.2. Értékadás = memóriaterület lefoglalása 187
8.3. A lefoglalt terület felszabadítása 187
8.4. Egy egyszerû példa 188
9. Alkalmazások 189
9.1. Gyakori feladatok vektorokra 189
9.1.1. Összegzés 189
9.1.2. Keresés 190
9.1.3. Maximum-kiválasztás 192
9.1.4. Rendezés 192
9.1.4.1. Rendezés minimum-kiválasztással 192
9.1.4.2. Buborékos rendezés 194
9.1.4.3. Beillesztéses rendezés 195
9.1.5. Logaritmikus keresés 196
9.2. Menük készítése 197
9.2.1. Egyszerû menü 197
9.2.2. Speciális billentyûk kezelése 201
9.3. Rekurzió 204
10. Egy komolyabb program elkészítése 206
10.1. A feladat 206
10.2. A programterv 207
10.3. Kódolás 208
10.4. Hibajavítás, tesztelés 212
10.5. Hatékonyságvizsgálat 213
10.6. Dokumentáció 214
10.7. A teljes programlista 216
10.8. Feladatok 218
11. Mellékletek 219
11.1. Az ASCII kódtábla 219
11.2. A Turbo Pascal védett szavai 220
11.3. A Turbo Pascal kulcsszavai és utasításai 221
11.4. A Turbo Pascal nyelv eljárásai és függvényei 222
11.5. Fordítási hibák jegyzéke 227
11.6. Futási hibák jegyzéke 231