Főmenü 

Oldalunk QR kódja:

 

 


Ajánlott könyveink
Kiemelt ajánlataink:


Dr. Duró Lajos, Dr. Kékes Szabó Mihály, Dr. Pigler László: Nevelés és értékkutatás
A pedagógiai gyakorlat pszichológiája
Kiadási év: 2005
ISBN szám: ISBN 963 9425 01 X
Terjedelem: 200 oldal, A/4
Ár: 1 970.- Ft

Ismertető:

Pedagógiai témában hiánypótló mű egyetemi és főiskolai hallgatók részére, amely összefoglalja és közérthető módon ismerteti a nevelés, az érték és a kutatás retrületén szükséges fogalmakat és ismereteket. A könyv a középiskolájukat éppen befejező tanulók értékrendszerének pszichológiai vizsgálatát foglalja össze a munkaértékek, az interperszonális kapcsolatok, illetve a szociális intelligencia vonatkozásában. Az első fejezetben az eredmények tudományos szintű feldolgozására láthatunk példát az UNESCO Micro IDAMS (Univ. of Michigan, U.S.A) értékelő programjának segítségével. Tettük ezt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kedvet csináljunk mindazoknak, akik valamilyen szinten kutatással foglalkoznak, illetve a közeljövőben mindez szándékukban áll. A második részben - néhány év elteltével - arra kerestük a választ, hogy a gazdasági- és társadalmi változások milyen mértékben befolyásolták a fiatalok értékrendjének, egymást kölcsönösen meghatározó alkotó elemeinek rendszerét. Vizsgáltuk, hogy van-e átrendeződés a szereppartnerhez való empátiás magatartásban, változtak-e a munkával, illetve az élettel való elégedettség területén a kilátásaik, fejlődött-e a képességstruktúrájuk, a kapcsolatteremtő és a kapcsolattartó készségek területén. Megítélésünk szerint a normálistól eltérő viselkedésnek belső okai vannak, az egyik számottevő a fiatalok értékrendszerének torzulása. Csak sokoldalú ismeretek birtokában felelhetünk meg a nevelés-oktatás területén jelentkező társadalmi elvárásoknak, hiszen fejleszteni csak azt lehet, amit korábban már alaposan megismertünk, nevezetesen a serdülők értékrendhierarchiáját. A könyv ajánlható egyetemi jegyzetként, kutatásokat végzőknek, illetve a témai iránt érdeklődőknek egyaránt.


Tartalomjegyzék:

ELŐSZÓ 9
BEVEZETÉS 10
1. NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ 15
1.1 A nevelés történelmi előzményei 15
1.2 A nevelés, mint tudatos pedagógiai ráhatás 18
1.3 Nevelés és szocializáció 28
1.4 A neveléssel kapcsolatos társadalmi elvárások napjainkban 32
2. AZ ÉRTÉK 36
2.1 Az érték fogalma, értékkutatások 36
2.2 Az értékfejlesztés 44
2.3 Az értékorientáció és a személyiség 47
2.4 Az értékszocializáció és a közösség 51
Az értékrendek vizsgálatának első időszaka (1997)
3. A KUTATÁS TÁRGYA, FELADATAI, HIPOTÉZISEK, MÓDSZEREK 58
3.1 A kutatás tárgya, feladatai 58
3.2 Hipotézisek 59
3.3 Módszerek 59
3.4 A minta főbb jellemzői 60
4. AZ INTERPERSZONÁLIS ÉRTÉKEK A TÁRSAS VISZONYLATOKBAN 63
4.1 A Gordon - féle interperszonális értékek 63
4.2 A TESZT 64
4.3 A vizsgálat eredményeinek értékelése 65
4.3.1 A tanulói választások iskolánként és nemenként 67
4.4 A vizsgálati eredmények közötti különbségek teljes mintára 77
4.4.1 A nem és a Gordon - féle teszt faktorai 77
4.4.2 Az iskolatípus és a Gordon - féle teszt faktorai 78
4.4.3 A tanulmányi eredmény és a Gordon - féle teszt faktorai 78
5. AZ INTERPERSZONÁLIS ÉRTÉKEK ÉS A MUNKAÉRTÉKEK KAPCSOLATA 81
5.1 A Super próba lényege, a feladatlap 81
5.2 A vizsgálat eredményeinek értékelése 83
5.3 A mérési eredmények közötti különbségek a teljes mintára 87
5.3.1 A nem és a Super - féle teszt faktorai 87
5.3.2 Az iskolatípus és a Super - féle teszt faktorai 89
5.3.3 A tanulmányi eredmény és a Super - féle teszt faktorai 92
6. AZ INTERPERSZONÁLIS ÉRTÉKEK A SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA FÜGGVÉNYÉBEN 96
6.1 A Szociális Intelligencia Teszt (SZIT) 96
6.2 A vizsgálat és az eredmények értelmezése 97
6.3 A vizsgálat eredményeinek értékelése 99
6.4 A vizsgálati eredmények közötti különbségek a teljes mintára 101
6.4.1 A nem, a SZIT I - IV. és a SZIT - T 101
6.4.2 Az iskolatípus, a SZIT I - IV. és a SZIT - T 101
6.4.3 A tanulmányi eredmény, a SZIT I - IV. és a SZIT - T 103
7. AZ ALKALMAZOTT TESZTEK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLATA 109
7.1 Korrelációs vizsgálatok 109
7.2 Faktoranalízis 117
8. AZ 1997. ÉVI VIZSGÁLATOK ÖSSZEGZÉSE 126
Az értékrendek változásainak feltárása (2004)
9. KONTROLLCSOPORTOS MÉRÉSEK 132
9.1 A minta összetétele 132
10. AZ INTERPERSZONÁLIS ÉRTÉKEK A TÁRSAS VISZONYLATOKBAN 133
10.1 A Gordon - féle teszt statisztikai jellemzői teljes mintára 133
10.2 Iskolatípusonkénti és nemenkénti elemzés 134
10.2.1 A szakképzős fiúk minősítése % - értékek táblázat alapján 134
10.2.2 A szakképzős lányok minősítése % - értékek táblázat alapján 134
10.2.3 A szakközépiskolás fiúk minősítése % - értékek táblázat alapján 135
10.2.4 A szakközépiskolás lányok minősítése % - értékek táblázat alapján 135
10.2.5 A gimnazista fiúk minősítése % - értékek táblázat alapján 136
10.2.6 A gimnazista lányok minősítése % - értékek táblázat alapján 136
10.3 A nem és a Gordon - féle teszt faktorai 138
10.4 Az iskolatípus és a Gordon - féle teszt faktorai 139
10.5 A felnőtt technikusok és a Gordon - féle teszt faktorai 140
11. MUNKAÉRTÉKEK A TÁRSAS VISZONYLATOKBAN 141
11.1 A Super - féle teszt értékköreinek fontossági pontátlagai skolatípusok és nemek szerint teljes mintára 141
11.2 Iskolatípusonkénti és nemenkénti értékelés 142
11.3 A Super próba fontossági pontátlagai nemenként 143
11.4 A Super próba fontossági pontátlagai iskolatípusonként 144
11.5 A felnőtt technikusok értékköreinek fontossági pontátlagai 146
11.6 Az azonos értékköröket feltételező faktorok összehasonlítása 147
12. AZ INTERPERSZONÁLIS ÉRTÉKEK SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA FÜGGVÉNYÉBEN 149
12.1 A Szociális Intelligencia Teszt összehasonlító elemzése teljes mintára 149
12.1.1 Összehasonlító táblázat a teszt statisztikai jellemzői alapján 149
12.2 Iskolatípusonkénti és nemenkénti értékelés 150
12.3 A SZIT - teszt eredményeinek összehasonlítása nemenként 151
12.4 A SZIT - teszt eredményeinek összehasonlítása iskolatípusonként 151
13. A LEGJELENTŐSEBB ÉRTÉKRENDVÁLTOZÁSOK A KÉT MÉRÉSI IDŐSZAK KÖZÖTT 154
14. AZ ÉRTÉKRENDEK MEGÍTÉLÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 158
15. GYAKORLATI TAPASZTALATOK, JAVASLATOK, CÉLKITŰZÉSEK 159
16. UTÓSZÓ 163
IRODALOM 165
MELLÉKLETEK 171