Főmenü 

Oldalunk QR kódja:

 

 


Ajánlott könyveink
Kiemelt ajánlataink:


Bártfai Barnabás: Informatikai teszt- és feladatgyűjtemény

Kiadási év: 2004
ISBN szám: ISBN 963 86392 1 0
Terjedelem: 352 oldal, B/5
Ár: 2 490.- Ft

Ismertető:

A kiadványt mindazoknak ajánljuk, akik informatikát tanulnak, akár önállóan, akár valamilyen tanfolyam keretében. Ez a feladatgyűjtemény alkalmas arra, hogy ellenőrizzük vele elméleti tudásunkat, de arra is, hogy a gyakorlatban is kipróbáljuk magunkat. A tesztkérdések, mondat-kiegészítések, ellenőrző kérdé­sek jók az elméleti tudás kontrolljára, a feladatok segítségével pedig gyakorlati tudásunkat tehetjük próbára. Ezt a feladatgyűjteményt mindenkinek ajánljuk, aki ellenőrizni szeretné számítástechnikai vagy informatikai tudását, de különö­sen hasznos lehet:
ECDL vizsgákhoz,
OKJ számítógép-kezelő vizsgákhoz, OKJ szoftver-üzemeltető vizsgákhoz,
gimnáziumok, szakközépiskolák óráihoz,
tanároknak, akik dolgozatokat kívánnak összeállítani, gyakorló
feladatokat akarnak adni diákjaiknak,
vagy csak egyszerűen arra, hogy kipróbáljuk magunkat, tudásunkat, ellenőrizzük, hogy képesek vagyunk-e megoldani egy új problémát.
Ez a kiadvány az Informatika számos témaköréből tartalmaz tesztkérdéseket, elméleti és gyakorlati feladatokat.
A könyvben körülbelül kétezer tesztkérdés és ezer feladat található. A tesztkérdésekre három-öt választ kapunk. A tesztek többségénél ezek közül természetesen csak egy a helyes, de számos olyan is akad köztük, melyeknél több választ kell megadni. Ezeknél csak akkor fogadható el helyesnek a megoldás, ha minden helyes válasz megadásra került, és nem lett rossz válasz sem megjelölve. A tesztek helyes megoldása a könyv végén megtalálhatóak. A kérdések közt egyaránt találunk igen egyszerű és bonyolult, elgondolkodtató kérdést is, így - hacsak nem vizsgára készülünk - nem kell megijedni, ha netán valahol nem vagyunk biztosak a válaszban. Sok helyütt úgy kerültek a válaszok megadásra, hogy azok szándékosan félrevezetők legyenek, hiszen a vizsgák nagy részén is ilyenekkel találkozhatunk. A könyvben fellelhető tesztek természetesen csak az elméleti tudás ellenőrzésére alkalmasak, a gyakorlati ismereteket csakis számítógépen elvégzett feladatokkal tudjuk megszerezni. E célra a feladatgyűjtemény gyakorlati feladatai adnak kiindulási alapot. A feladatok összeállításánál arra törekedtünk, hogy átfogó gyűjteményt készítsünk, azok a programok minden gyakran használt lehetőségét érintsék.
Könyvünk az informatikai szinte minden fontos témakörét érinti:
- alapismeretek,
- gépkezelés,
- adatbiztonság,
- törvény,
- vírusok,
- tömörítés,
- segédprog­ramok,
- hálózatok,
- DOS,
- Windows,
- Internet,
- levelezés,
- szövegszerkesztés,
- táblázatkezelés,
- adatbázis-kezelés,
- grafika,
- prezentáció,
- problémamegoldás, programozás.
A feladatok természetesen többféleképpen is megoldhatók, melyek közül természetesen akár mind jó lehet, ha a végeredmény megfelelő. Természetesen a legjobb, ha a megoldáshoz vezető úton minél több mindent automatizálunk, és azt a legegyszerűbb, legfrappánsabb módon érjük el.
Könyvünk tartalma bővebb, mint ami az ECDL vizsga követelménye. Szerepelnek benne olyan témakörökben is tesztkérdések, melyeknél a vizsgán csak gya­kor­lati fe­l­adat van, illetve megtalálhatók benne elméleti kérdések, feladatok, il­letve a vizs­gán lévőkhöz képest könnyebb és nehezebb feladatok is. Ezáltal a könyv nem csak a vizsgára, hanem az életben felmerülő problémákra és feladatokra is felkészít.


Tartalomjegyzék:

Előszó  5
Alapismeretek, gépkezelés 7
Tesztkérdések 7
Ellenőrző kérdések 61
Mondatkiegészítések 68
Egyéb feladatok 72
Adatbiztonság, törvény, számítógépvírusok 74
Tesztkérdések 74
Ellenőrző kérdések 84
Mondatkiegészítések 86
Gyakorló feladatok 86
Tömörítés 87
Tesztkérdések 87
Ellenőrző kérdések 89
Gyakorló feladatok 90
Segédprogramok 91
Tesztkérdések 91
Ellenőrző kérdések 91
Számítógép-hálózatok 93
Tesztkérdések 93
Ellenőrző kérdések 99
Mondatkiegészítések 103
Gyakorló feladatok 103
DOS 104
Tesztkérdések 104
Ellenőrző kérdések 119
Gyakorlati kérdések 126
Gyakorló feladatsorok 128
Windows 132
Tesztkérdések 132
Kérdések, feladatok 142
Mondat-kiegészítések 154
Jelképértelmezések 166
Gyakorlati feladatok 168
Internet 171
Tesztkérdések 171
Ellenőrző kérdések 178
Gyakorló feladatok 181
Elektronikus levelezés 182
Tesztkérdések 182
Ellenőrző kérdések 186
Gyakorló feladatok 187
Szövegszerkesztés 188
Tesztkérdések 188
Ellenőrző kérdések 215
Mondatkiegészítések 224
Gyakorlati feladatok 226
Táblázatkezelés 243
Tesztkérdések 243
Ellenőrző kérdések 257
Mondatkiegészítések 269
Diagrammok 278
Egyszerűbb feladatok 279
Gyakorlati feladatok 282
Adatbázis-kezelés 296
Tesztkérdések 296
Mondat-kiegészítések 304
Ellenőrző kérdések 307
Feladatok 313
Grafika 320
Tesztkérdések 320
Ellenőrző kérdések, feladatok 323
Gyakorlati feladatok 325
Prezentáció 327
Tesztkérdések 327
Ellenőrző kérdések 328
Gyakorló feladatok 330
Programozás, problémamegoldás 331
Tesztkérdések 331
Ellenőrző kérdések 332
Írásbeli feladatok 337
Gyakorlati feladatok 338
Tesztek megoldásai 340
Alapismeretek, gépkezelés 340
Adatbiztonság, törvény, vírusok 343
Tömörítés 344
Segédprogramok 344
Számítógép-hálózatok 344
DOS 344
Windows 345
Internet 346
Elektronikus levelezés 347
Szövegszerkesztés 347
Táblázatkezelés 348
Adatbázis kezelés 349
Grafika 350
Prezentáció 350
Programozás, problémamegoldás 350