Főmenü 

Oldalunk QR kódja:

 

 


Ajánlott könyveink
Kiemelt ajánlataink:


Szeder Zoltán: Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése

Kiadási év: 2000
ISBN szám: ISBN 963 03 9996 2
Terjedelem: 80 oldal, B/5
Ár: 790.- Ft

Ismertető:

A könyv általános jellegéből adódóan értékes szemléletmódot ad a gazdaság és a környezetvédelem metszete területén. Olyant, amelyek nagy részének közismertté válásához még pár évre legalább szükség van, pedig a környezetvédelem elemeit jelenti. A felvetett kérdések a modern környezetvédelem alapköveit fektethetik le, azokat, amelyek nagyrészt még az e téren fejlett országokban sem tudatosultak általánosan. A célunk az volt, hogy minden szempontból átfogó munkát nyújtsunk, olyat, amely komoly értéket képvisel a szakmától távol állóknak ugyanúgy, mint a szakembereknek. A mű tankönyvként ugyanúgy ajánlható, mint ismeretterjesztő műszaki könyvként. További cél volt, hogy bemutassuk – hazai és világi viszonylatokban – a környezetvédelem helyzetét és sötét foltjait, melyek mindegyikére próbáltunk megoldást javasolni és találni. A könyvben bemutatásra kerülő technikai-technológiai ötletek sok gyakorlati segítséget tartalmazhatnak egy általános készülék felhasználó személy, vagy cég számára.A könyv alapjául szolgáló anyag rangos helyezést ért el az „Ipar a Környezetért Alapítvány" nemzetközi színvonalú pályázatán. 


Tartalomjegyzék:

Elõszó  5
1. Bevezetés  6
1.1. A világ helyzete  6
1.2. Az elektronikai készülékek meghatározása  7
2. A hulladékkezelés háttere  9
2.1. Az elektronikai hulladékok csökkentésének szükségessége  9
2.2. A hulladékcsökkentés módszerei  10
2.3. Modellek, szemléletmódok  13
2.3.1. A hulladékkezelés alapmodelljei  13
2.3.1.1. Hagyományos folyamat-modell ("Nyitott rendszer")  13
2.3.1.2. "Zárt rendszer", mint modern folyamat-modell  13
2.3.2. A hulladékkezelés általános modellje a körforgás szempontjából  15
2.4. Érdekeltségek és jogi hátterek  17
2.4.1. A fontosabb pénzbeli ösztönzõk  22
2.4.1.1. Egy termék értéke és annak hatásai  23
2.4.2. Szabályozási célok  24
2.5. Hulladékkezelés két útja mûszaki szempontból  25
2.5.1. Gyártó cég által (saját termékre vonatkozóan)  25
2.5.2. Gyártótól független hulladékkezelés  26
2.6. Általános információ- ss motivációhiány  26
3. Hulladékkezelés szakmai szempontból  31
3.1. Technológiai folyamat-modell típusai  31
3.2. Elektronikai és számítástechnikai hulladékok kezelése  33
3.2.1. Hulladékgyûjtési hálózat és a visszavétel  35
3.2.2. Termék és alkatrész szintû felhasználás  36
3.2.3. Anyag szintû hasznosítás  38
3.2.3.1.Bontás, frakcionálás  38
3.2.3.2. Feldolgozás és újrahasznosítás  41
3.2.4. Mûanyagok  41
3.2.4.1. Mûanyag szintû feldolgozás  44
3.2.4.2. Mûanyagok másodlagos nyersanyagként történõ visszanyerése  45
3.2.4.3. Mûanyagok égetése  45
3.2.5. Nyomtatott huzalozású lapok és integrált áramkörök  47
3.2.5.1. „Technológiai" NYHL feldolgozás  49
3.2.5.2. Automatizált NYHL feldolgozás  51
3.2.6. Monitorok képernyõi  52
3.2.7. Transzformátorok, kondenzátorok  55
3.2.8. Elemek  57
3.2.9. Fémek és egyéb frakciók  58
3.2.10. Festékpatronok, -szalagok  59
3.2.11. Elektronikus készülékek hulladékainak égetése és lerakása  60
4. Mellékletek  62
4.1. Az elektronikai készülékek csoportosításai  62
4.2. Eu és a tisztább termelés: az emas és az ippc direktíva  63
4.3. Az elektronika veszélyes anyagai  64
4.4. Európai Közösség Bizottságának környezetpolitikai céljai  67
4.5. A legfontosabb szerkezeti mûanyagok összeférhetõsége  71
4.6. Különbözõ hulladékkezelések anyagáramának vázlata  71
4.7. Elektromos osztályozás  72
4.8. Automatizált videokamera szétszerelés  72
4.9. 15'-os monitor bontási terve  74
5. Szakirodalmi jegyzék  76