Főmenü 

Oldalunk QR kódja:

 

 


Ajánlott könyveink
Kiemelt ajánlataink:


Bártfai Barnabás: Word a gyakorlatban

Kiadási év: 2015
ISBN szám: 978-615-5477-14-0
Terjedelem: 168 oldal, B/5
Ár: 1970.- Ft

Ismertető:

A könyv konkrét példákon, feladatokon és azok részletes megoldási leírásain keresztül mutatja be a Word szövegszerkesztő 2007, 2010 és 2013 verzióinak használatát. A feladatokon lépésről-lépésre végighaladva) gyakorlatban sajátíthatja el a Tisztelt Olvasó a Word kezelésének módját és lehetőségeit. Ez a könyv nem a Word funkcióit mutatja be, hanem példákat, hoz, amelyek megoldási menetét írja le. Kezdi a legalapvetőbb tennivalókkal, majd eljut a haladó funkciókig. S mivel a példákat megoldva magunk tapasztalhatjuk meg a program használatát, a gyakorlatban szerzett tapasztalat a későbbiekben hasznos tudássá alakulhat. Mindezeken túl pedig további hasznos tanácsokat, javaslatokat és ötleteket is kaphatunk, hogy a Word programot tényleg hatékonyan alkalmazhassuk a gyakorlatban. A könyvet a teljesen kezdők és a már rutinosabb felhasználók is haszonnal forgathatják.

Elektronikus formában megvásárolható:
http://www.interkonyv.hu/konyvek/Word a gyakorlatban

Papírkönyvként megrendelhető:
BBS-INFO webáruháza
Libri-Shopline


Tartalomjegyzék:

1. Bevezető 7
2. Amit nem árt tudni, mielőtt nekikezdünk 9
2.1. A szövegszerkesztők által használt  állományok 9
2.2. A dokumentumok tulajdonságai 9
2.2.1. Az oldal mérete, alakja 9
2.2.2. Margók 10
2.2.3. Hasábok 10
2.2.4. A betűk 10
2.2.5. Betűtípusok 10
2.2.6. A betű mérete 11
2.2.7. A betű helyzete 11
2.2.8. A betű vonalvastagsága 11
2.2.9. A nyelvtani értelmezés 11
2.2.10. A betűk egymáshoz viszonyított helyzete 12
2.2.11. A számítógépes betűtípusok 12
2.2.12. Magyar betűk használata 12
2.2.13. Kiemelések 13
2.2.14. Igazítások 13
2.2.15. Sortávolság 14
2.2.16. Térközök 14
2.2.17. Oldalszámozás, fejléc, lábléc 14
2.3. Nyomtatás 15
2.4. Gyakori hibák szövegszerkesztéskor 15
2.4.1. Számok és betűk keverése 15
2.4.2. Az Enter karakterek helytelen használata 16
2.4.3. Írásjelek használata 16
2.4.4. Szóközök használata 17
2.4.5. Elválasztások 17
2.4.6. Oldal és sortörések 18
2.4.7. Oldalszámozások, ismétlődő szövegek 18
2.4.8. Tabulátorok 19
2.4.9. Felsorolások 19
2.4.10. Bekezdésjellemzők alkalmazása 19
2.4.11. Háttér és keretezés 20
2.4.12. Tipográfiai szabályok figyelmen kívül hagyása 20
3. Első lépések 22
3.1. Alapvető kezelési feladatok 22
3.1.1. Indítás, bezárás 22
3.1.2. Szalagok használata 22
3.1.3. Billentyűzetkezelés 24
3.1.4. Szövegek javítása 27
3.1.5. Bekezdések kezelése 28
3.1.6. Üres sorok létrehozása, törlése 30
3.1.7. Oldaltörés beszúrása és törlése 30
3.2. Visszavonás, ismétlés 31
3.3. Állományműveletek 32
3.3.1. Szöveg mentése 32
3.3.2. Dokumentum megnyitása 34
3.3.3. Új szöveg szerkesztésének megkezdése 35
3.4. Nyomtatás 36
3.5. Megjelenítési lehetőségek 38
3.5.1. Helyi és lebegő menük 39
3.5.2. Billentyűparancsok 40
3.5.3. Nézetek 40
3.5.4. Nagyítás 41
3.5.5. Segédjelek kijelzése 41
3.5.6. Felosztás 42
3.6. Vágólap és blokkműveletek 42
3.6.1. Szövegrész kijelölése 43
3.6.2. Vágólap használata 44
3.6.3. Vágókönyv 47
3.6.4. Formátum másolása 47
4. Formázások 48
4.1. Betűk jellemzőinek megváltoztatása 48
4.1.1. A betű helyzete és vonalvastagsága 48
4.1.2. Betűtípusok módosítása 49
4.1.3. A betű méretének módosítása 50
4.1.4. Indexek 51
4.1.5. Aláhúzások 51
4.1.6. Egyéb kiemelések 51
4.1.7. Betűjellemzők megváltoztatása a betűtípus panelen 52
4.1.8. Szövegeffektusok (2010-es, 2013-as verzió) 54
4.1.9. Formázás törlése 56
4.1.10. Kis és nagybetű csere 56
4.1.11. Betűszín, háttérszín 56
4.2. Bekezdések jellemzői 57
4.2.1. Bekezdések igazítása 57
4.2.2. Behúzások és kezdősor-jellemzők 58
4.2.3. Sortávolságok és bekezdések közti térközök 59
4.2.4. Bekezdések speciális beállításai 62
4.2.5. Szegélyek és árnyékok 63
4.2.6. Bekezdésjellemzők alkalmazásának problémái 66
4.3. Tabulátorok használata 66
4.4. Számozások és felsorolások készítése 71
4.5. Dokumentumjellemzők megváltoztatása 75
4.5.1. Oldaljellemzők beállítása 75
4.5.2. Lapszín, oldalszegélyek 77
4.5.3. Egyszerű oldalszámozás 78
4.5.4. Kezdő oldalszám beállítása 79
4.5.5. Fejléc, lábléc szerkesztése, oldalszámozás 79
4.5.6. Fedőlap készítés 83
4.5.7. Kísérő információk 84
4.6. Stílusok és témák 85
4.6.1. Stílusok használata 85
4.6.2. Témák használata 89
5. Szövegkezelési  lehetőségek 90
5.1. Keresési és helyettesítési funkciók 90
5.2. Nyelvi és szövegfunkciók 94
5.2.1. Elválasztások kezelése 94
5.2.2. A nyelv kiválasztása 95
5.2.3. Helyesírási és nyelvhelyességi hiba kijelzés 95
5.2.4. Helyesírási és nyelvi ellenőrzés 96
5.2.5. Automatikus hibajavítás 98
5.2.6. Szinonima szótár 98
5.2.7. Gyorsszöveg, modulok 99
5.2.8. Adatok sorba rendezése 99
6. Nagyobb dokumentukmokkal kapcsolatos tennivalók 100
6.1. Dokumentumok tagolása 100
6.1.1. Töréspontok beszúrása 100
6.1.2. Hasábok 101
6.2. Hivatkozások 102
6.2.1. Címsorszámozás 102
6.2.2. Tartalomjegyzék készítés 104
6.2.3. Tárgymutató készítés 104
6.2.4. Lábjegyzetek, végjegyzetek 106
6.3. Megjegyzések és korrektúra-használat 107
6.4. A dokumentum védelme 109
6.5. Űrlapok készítése 110
6.6. Táblázatok készítése 112
7. Képek, objektumok, szövegdobozok, grafikus elemek 120
7.1. Ábrák, alakzatok, diagramok beszúrása 120
7.2. Képek kezelése 123
7.3. Alakzatok kezelése, rajzolás 129
7.4. Szövegdobozok 130
7.5. WordArt 131
7.6. Szimbólumok 133
7.7. Egyenletszerkesztő 134
8. További lehetőségek 136
8.1. Körlevél készítése 136
8.2. Iniciálé készítése 140
8.3. Védelem és információ a dokumentumról 141
8.4. Vízjelek 142
8.5. Dátum beszúrása 143
8.6. Fájlnevek rögzítése 144
8.7. Súgó 144
9. Önálló minta és  gyakorló feladatok 145
9.1. Mintafeladat 145
9.2. Önálló gyakorló feladatok 147
10. Néhány végső megjegyzés 151
10.1. További javaslatok 151
10.2. Konvertálás 152
10.3. Sablonok használata 152
10.4. A Word testreszabása 153
10.4.1. Beállítások 153
10.5. Tanácsok kiadványok és iratok készítéséhez 154
10.5.1. Levél 154
10.5.2. Hivatalos levél 155
10.5.3. Több oldalas írások, dokumentumok 156
10.5.4. Névjegy 157
10.5.5. Címke 158
10.5.6. Átvételi elismervény 158
10.5.7. Megállapodás 158
10.5.8. Szerződés 158
10.5.9. Felszólítás 159
10.5.10. Meghatalmazás 159
10.5.11. Nyilatkozat 160
10.5.12. Igazolás 160
10.5.13. Kérelem 160
10.5.14. Jegyzőkönyv 160
10.5.15. Feljegyzés 161
10.5.16. Árajánlatkérés 162
10.5.17. Árajánlatadás 162
10.5.18. Megrendelés 163
10.5.19. Önéletrajz 163
10.5.20. Körlevél 164
10.5.21. Meghívó 165
10.5.22. Reklámlevél 166
10.5.23. Szórólap, plakát 166
10.5.24. Újságok 167
10.5.25. Fóliasorozat 168
10.5.26. Könyv 169
10.5.27. Szakdolgozatok 170
10.5.28. Ügyviteli nyomtatványok 170
11. Függelék 172